bilde Trekompetanseseminar.jpg

Trekompetanseseminar

TreSenteret tilbyr å arrangere TREseminar spesielt rettet mot entreprenører, rådgivere, utbyggere, arkitekter, trelastleverandører og tredrivere.

Formålet med seminaret er å presentere muligheter og utfordringer ved moderne bruk av tre i bygg, eksempelvis innen fagområdene brann, fukt, lyd og dimensjonering i fleretasjes bygg, samt miljøfordelse og -utfordringer. I tillegg kan tresatsingen i regionen/bedriften som seminaret holdes for, presenteres av lokale aktører.

Hvert seminar tilrettelegges spesielt og TreSenteret skaffer fagkompetanse til de enkelte foredrag, eksempelvis representanter fra NTNU, TreSenteret, Treteknisk og TreFokus.

Hvilke ressurser og informasjon man har tilgang til kan være avgjørende for om man velger å bruke tre eller ikke. TreSenteret har oversikter over verktøy og fagfolk på området, med fokus på det som er anvendelig under norske forhold. Vårt mål er å presentere mulighetene og kunnskapen som finnes.

 

Kontaktperson

Aasmund Bunkholt.jpg

Aasmund Bunkholt

Fungerende daglig Leder
(+47) 908 52 818